alam

ALAM - PC program

ALAM PC program je volně šiřitelný (freeware) nástroj sloužící ke stažení a archivaci zaznamenaných logů z čidel ALAM. Umožňuje nastavit všechny parametry čidla a tím jej přizpůsobit pro konkrétní aplikaci. Dále nabízí funkce pro analýzu, úpravu a prezentaci dat. Je schopen soubor jednotlivých záznamů informačně vytěžit, přinést zajímavé obecnější poznatky a ty názorně dokumentovat.

Ukázkové logy

Stáhněte si ukázkové logy pořízené výškoměrem ALAM00 v našich RC modelech nebo modelech našich kamarádů. Dále jsou k dispozici logy zaznamenávající běh a jízdu na koloběžce. Pro dokumentaci toho jak zvolený profil logování ovlivní výsledný záznam, jsou běh a jízda na koloběžce zaznamenány ve všech přednastavených profilech.

ALAM00 - barometrický výškoměr nejen pro RC modely letadel

ALAM00 je mikroprocesorem řízené barometrické čidlo schopné na základě změn tlaku vzduchu určovat nadmořskou výšku. Hodnoty průběžně ukládá do paměti a tak zaznamenává výškový profil letu. Dodávaný PC program umožňuje tento záznam stáhnout do PC, vyhodnotit, upravit a prezentovat.

Tags:

Subscribe to alam