Porovnání protokolů JETI Duplex a Duplex EX

Česky

Úvod

V tomto článku porovnám původní telemetrický protokol JETI Duplex a novější protokol JETI Duplex EX. Duplex EX již není horkou novinkou, ale i tak jsem na žádné podobné srovnání zatím nenarazil. Zaměřím se hlavně na praktickou část a nebudu zacházet do přílišných detailů. Přesný technický popis je možné získat na stránkách JETI model.

Protokol JETI Duplex

Původní protokol JETI Duplex vznikl před pěti lety. Pokud ponecháme stranou směr od pilota k modelu, bylo jeho cílem zobrazovat telemetrická data z jednoho čidla na obrazovce JETIBOXu – dvouřádkovém znakovém terminálu. Tomu také odpovídá architektura celého řešení. Obrazovka je generována přímo v čidle (Tx, Rx nebo Expanderu) a následně přenesena až do JETIBOXu. Nedostatkem tohoto přístupu je, že i když senzory v modelu měří více veličin, k pilotovi se přenese pouze jedna obrazovka. Tato obrazovka obsahuje pouze omezený počet změřených hodnot - typicky 1 až 3. Hodnoty, které nejsou na dané obrazovce uvedené jsou nedostupné.

Vše si můžete představit jako systém s výhybkami, které se nastavují pomocí tlačítek JETIBOXu. V každém okamžiku je spojena pouze jedna trasa. Na obrázku níže se jedná o trasu z MVaria do JETIBOXu.

neex_block.png

Při použití pouze JETIBOXu toto omezení není zřejmé, jelikož se na něm dá sledovat pouze jedna obrazovka. To je situace, na kterou jsou uživatelé zvyklí a nikoho to již nemate. Někteří z vás se ale ptají, jak je možné, že ani řádově novější a výkonnější zařízení, kterým RCDroidBox bezpochyby je, nedokáže zobrazit všechny hodnoty. Odpověď zde dává samotný princip přehazování výhybek. Ten zůstává neměnný, ať již je připojen JETIBOX nebo RCDroidBox. Při použití původního přenosového protokolu Duplex není možné přenést více hodnot než kolik jich je k dispozici na jedné obrazovce.

Protokol JETI Duplex EX

Duplex EX protokol již data nepřenáší jako textové obrazovky, ale jako hodnoty v komprimované podobě. Z letadla se postupně přenáší data ze všech senzorů na palubě, ne pouze ta které právě sledujete na JETIBOXu. Takový způsob přenosu umožňuje zpracovávat a zaznamenávat údaje ze všech senzorů najednou.

ex_block_0.png

Přestože se data přenášejí najednou, rychlost jejich přenosu je limitována rychlostí spojení mezi příjmačem a vysílačem. Důsledek je že z letadla osazeného více senzory jsou data jsou přenášena méně často. Z našich zkušeností je GPS je nejnáročnější.

V současné době funguje Duplex EX protokol souběžně s non EX protokolem, to znamená, že jsou přenášena jak data pro JETIBOX (textové obrazovky), tak EX data pro pokročilejší zařízení jako je RCDroidBox, JETIBOX profi a RC systémy DC a DS.

Duplex EX, Duplex a RCDroidBox

Rozdíly těchto dvou protokolů mají vliv na činnost zařízení RCDroidBox. Při použití staršího protokolu je RCDroidBox omezen tím jaké hodnoty (obrazovky) jsou v danou chvíli přenášeny - vzpomeňte na přehození výhybek v příkladu s MVario. Nejjednodušší pravidlo je, že RCDroidBox má v danou chvíli k dispozici pouze ty hodnoty, které je možné zobrazit na jedné obrazovce JETIBOXu. To mohou být i data ze dvou senzorů připojených na Expander. S těmi pak RCDB dále pracuje.

Má smysl používat RCDroidBox i se starším protokolem?

RCDroidBox přináší ve srovnání s JETIBOXem řadu výhod i bez použití EX protokolu, a pokud používáte omezený počet čidel může být toto řešení dostačující. I s původním protokolem využíváte níže uvedené funkčnosti RCDroidBox.

  • Záznam hodnot v průběhu celého letu.
  • Zobrazení grafu v reálném čase.
  • Vlastní nastavení alarmů, včetně hlasového výstupu.
  • Zvýšená čitelnost údajů - větší displej telefonu.
  • Jednoduchý přístup k měřeným veličinám.

Kdy se vyplatí upgrade na Duplex EX?

Upgrade na EX umožní snadnější práci s telemetrickými daty. Vyplatí se tehdy, pokud to s telemetrií myslíte vážněji a chcete sbírat a porovnávat veličiny z více čidel. Použití EX protokolu je nicméně výhodou vždy, a vyplatí se podle níže uvedeného postupu zkontrolovat možnost upgradu vašeho vybavení na EX protokol pouhou změnou firmware.

Jak zjistit, zda zařízení může být aktualizováno na Duplex EX?

  • Senzory Zmáčkněte šipku dolů, a poté několikrát doprava. Pokud najdete položku Servis, potom je možné upgradovat na protokol Duplex EX.

  • Vysílací moduly Připojte RCDroidBox nebo JETIBOX k zařízení a prolistujte šipkou doprava obrazovky. Pokud najdete obrazovku s textem FW doplněným číselnou hodnotou, potom je možné upgradovat na Duplex EX.

  • Přijímače Postup je stejný jako u vysílacích modulů, není ale nutné jej provádět, protože i přijímače s non EX protokolem budou správně přenášet EX data.

Komentáře

Thanks for sharing this blog!

Mobile apps have become an undeniable definition of growth to the extent that even the emerging players develop dedicated apps. But the main decision is to find profitable and best app ideas to get an app developed.

I just want to thank you to share your information on your blog; this is a simple and useful. AJK Upcoming Jobs available.

I just want to thank you to share your information on your blog; this is a simple and useful. AJK Upcoming Jobs available.

If you are searching for personal injury chiropractic in Orange County then contact Doctors Accept Liens. It is one of the best directory of chiropractors that work on liens basis.

They gradually cover-up keeping staggeringly boggling and outstanding. Escort in Mumbai Visualize searching extremely superb and brand-new data file articles products from you!

Yes, you are right. I also appreciate to the writer.
https://ranboomerchandise.shop/

Hiring a web designing texas is not rocket science. The tricky part is finding one that is the ideal fit for you, capable of understanding your requirements and delivering them to you.

Thanks for sharing the post!

thanks for you sharing,Adidas has actually vowed me that considering that there’s many Yeezy Boost 700 Inertia Replica youngsters that have desired them that could not obtain them and also I spoke with the heads at Adidas as well as they stated we could make them.

Home improvement is never been easy. It requires a lot of money. If you want to renovate your house and you don't have enough equity for it, Fha203kreno does the work for you. Fha203kreno provides the best Home Improvement Loans. Visit our website for more information.

The McAfee Activate product can be installed in both web and CD. However, before you install the software verify certain things.

McAfee.com/Activate

McAfee.com/Activate

Thank you for sharing this valuable piece of information with us. I have taken a lot of notes from this article. On the contrary, this article reminds me of something similar that I have read on ‘Complete my assignment’. This is an online assignment help in UK website with almost a student base of 15k+. They have out spoken for themselves in their respective field in just a year’s span. Keep up the good work, I am a regular reader on your blog. Thanks mate!

Hello I am John, Thanks for sharing the useful and informative information. I am a regular user of your blog, i like reading all blog articles here. I am also a blogger, writing on different subject articles. If you want to read my article please check allremark.com and also for free guest posting service please check allremark.com write for us page.

Such a great website is very difficult to get. I am very happy to join this release in today.

mba dissertation help uk -
nursing dissertation -
psychology dissertation help

Hi, it was a really exceptional adventure for me when I visited your website. I just needed to commend you on the high quality of the work and to send you all the best with it as you grow in the coming years. It was a pleasure to explore your internet site and I will probably be stopping by again before long to discover how you are doing. All the best and I'll see you here before too long - Leo Home

What an amazing article! I have really enjoyed reading your article. The way you have described everything is phenomenal. I have bookmarked your website to gain some new knowledge.

norton.com/setup | norton.com/setup | norton.com/setup

What an amazing article! I have really enjoyed reading your article. The way you have described everything is phenomenal. I have bookmarked your website to gain some new knowledge.

norton.com/setup | norton.com/setup | norton.com/setup

I starting late kept running over your site and have been examining along. I figured I would leave my first comment. I don't understand what to state beside that I have gotten a kick out of scrutinizing. Nice blog I will keep heading off to this online diary oftentimes.
mcafee.com/activate |mcafee.com/activate

Thanks for sharing your inspiring blog the information was very useful to my project ….
norton.com/setup | norton.com/setup | mcafee.com/activate | norton.com/setup | norton.com/setup | mcafee.com/activate | mcafee.com/activate

Thanks for sharing your inspiring blog the information was very useful to my project ….

norton.com/setup | norton.com/setup | mcafee.com/activate | norton.com/setup | norton.com/setup | mcafee.com/activate | mcafee.com/activate

We’ve made it easy to download HP printer software to set up your printer. Enter your HP printer model and we’ll get you the right printer setup software and drivers. We support all major desktop and mobile operating systems, including Windows, MacOS, iOS, and Android.
hp printer support number

I recently came across your article and have been reading along. I want to express my admiration of your writing skill and ability to make readers read from the beginning to the end. I would like to read newer posts and to share my thoughts with you.
things to do

Hi I am Nikky Donald

I am a Software developer in United states of america if are You looking for software installation help or other support then you can contact with me. Visit my websites Thanks

mcafee.com/activate | my.avast.com | TomTom Home | BT Mail | Bitdefender Login

Update the impossible quiz full version.

Excellent information on your blog, thank you for taking the time to share with us. Amazing insight you have on this, it's nice to find a website the details so much information about different artists.
Know is CouchTunerSafe and Legal only on your favorite review website.

They gradually cover-up keeping staggeringly boggling and outstanding. Escort in Mumbai Visualize searching extremely superb and brand-new data file articles products from you!

I have read your article; it is very informative and helpful for me. I admire the valuable information you offer in your articles. Thanks for posting it. write my essay cheap uk

What a superb post! I have no words to describe this post because everthing is clear with your wonderfull words. I really feel out of world reading your post, it is full of fresh and usefull. I really appreciate, keep the work continue.

norton.com/setup ! norton.com/setup

Thank you so much for sharing such superb information's with us. Download the Microsoft Office setup on your Windows or Mac computer. Make sure that the Office product key is already copied for the activation procedure. office.com/setup | office.com/setup

Before you set up McAfee Antivirus protection on your device, you first need to make sure that you don’t have an older version of McAfee on your device. mcafee.com/activate | mcafee.com/activate | mcafee.com/activate

Positive web page source, where did u come up with the information on this posting? I have read a few of the articles on your website now, and I really like your style. Thanks a million and please keep up the effective work.

mcafee.com/activate | mcafee.com/activate

We are giving you the most wonderful true love quotes to remind you that true love does exist. May you find your true love and if you have found it already, may you keep them by your side for as long as you can.

Hi I am John Smith

I am a Professional Software developer in United states of america if are You looking for software installation support in USA or other support then you can connect with me. Visit my websites Thanks

mcafee.com/activate | my.avast.com | TomTom Home | BT Mail | Bitdefender login | Garmin Login | office.com/setup | turbotax login | Camps.intuit.com | Garmin Express

We are providing government assistance program you can apply here

Pleasant data I have bookmarked this site extremely useful. assignment helps

This is very useful information!! Awesome work. Everything is intriguing to learn and straightforward. Much thanks to you for giving data CCP-V 1Y0-312 Exam

Norton antivirus is an industry-leading software and commercial technology that runs on your windows, desktop, to remove harmful virus in real time. All Norton users fight phishing protection on their machines against malware.
norton.com/setup

This is extremely helpful info!! Very good work. Everything is very interesting to learn and easy to understand. Thank you for giving information.
trendmicro.com/activation
avast.com/activate

Gradually, with the new digital dominating world the options have increased of installing any program to the device; Norton.com/setup is an innovative and productive way to download, activate and complete the installation of Norton antivirus.

www.Norton.com/Setup At Norton Setup Use norton installation, further.norton.com, norton activate, install norton, reinstall norton, norton.com/setup, norton.com/activate Technical Support Help.

Stránky