TURNIGY 9X přechod na firmware er9x - na co si dát pozor

K tomuto tématu můžete na internetu najít velké množství informací. Nechci zde suplovat ostatní zdroje, ani si nedělám nárok na kompletní příručku. Provedu vás krok za krokem upgradem vysílače a hlavně upozorním na oblasti, kde je třeba dát zvláště pozor. Předem mohu prozradit, že nechybí ani trochu kouře ze spáleného tišťáku. Vše jsem prozkoumal na vlastní nebezpečí.

K celé akci budete potřebovat

 1. pájecí stanici
 2. programátor na AVR (mySmartUSB MK3, AVR Dragon, USBasp)
 3. tavné lepidlo nebo epoxid
 4. konektor 6pinů (zde)
 5. plochý kabel 6 žil, stačí tak 10cm(zde)

V některých návodech se dočtete, e není potřeba kabel pro SPI programování vytahovat z vysílače. Nevěřte je velmi dobré mít přístup k programování napořád. Nejde totiž jen o nový firmware ale hlavně o zálohování nastavení vysílače a komfortní nastavování přímo v PC pomocí programu eepe.

Nejprve odpojte baterii a odšroubujte šrouby ze zadní části vysílače (mělo by jít o 6 šroubů). Opatrně odpojte z patice kabel, kterým jsou k sobě připojeny zadní a přední část vysílače. Nyní už by měla být vidět základní deska s procesorem. POZOR: na trhu je více verzí základní desky a je potřeba nespoléhat se na pájecí plošky z výroby, ale raději kouknout, ke kterým nožičkám procesoru je potřeba dráty připájet. Následující obrázek zobrazuje procesor ATMEGA64A, tak jak je osazen na vysílači. Pozor si dávejte hlavně u pájení nožičky na obrázku označená jako 3 (SCK), na některých vysílačích nevede k pájecí plošce. U tohoto pinu tedy pájejte přímo k procesoru nebo odporu, ke kterému vede cesta od tohoto pinu. Piny 1,2 a 4 (PDI, PDO, RESET) zatím u všech vysílačů co jsem viděl vedly k pájecím ploškám, ale nic nedáte za to, když si to ověříte multimetrem a pin s pájecí ploškou si propípáte.

Připájet musíte celkem 6 pinů (viz obrázek)

 1. PDI (Programing Data Input)
 2. PDO (Programing Data Output)
 3. SCK (SPI Bus Serial Clock)
 4. RESET
 5. VCC (napájení)
 6. GND (zem)

Zde je pro porovnání druhá verze PCB s procesorem. V kroužku je vyznačené místo se změnou.

Nakonec stačí vhodně zvolit místo pro konektor. Já ho zvolil tak dva centimetry na napájecí konektor (viz obr.). Programování jsem prováděl programátorem mySmartUSB MK3 . U tohoto programátoru bylo nutné zvolit jumperem externí napájení. Bylo tedy nutné mít při programování zapnutý vysílač. Myslím, že programátor nebyl schopný napájet vysílač (vezme-li se v úvahu že procesor není jediná součástka, která musela být napájena, není se čemu divit). To ale u jiných programátorů může být jinak.

Samotné přeprogramování flash paměti jsem již provedl přes eepe. V programu stačí v konfiguraci nastavit typ programátoru (v mém případě jsem zvolil avr109, to samé jsem musel zvolit na programátoru, dragon i USBasp jsou podporovány), typ procesoru na m64 a port, ke kterému je programátor připojený (v mém případě com3). Před samotným přeprogramováním doporučuji ještě zálohovat původni flash i eeprom. No a pak už jen zápis flash a chvilku počkat.

Po naprogramování je čas na odzkoušení vysílačky. Po prvním zapnutí na vás vyskočí tři upozornění. První informuje o špatném formátu EEPROM (následuje formátování EEPROM). Další informuje o tom, že plyn není v nulovém stavu (defakto jde o to, že vysílačka nebyla zkalibrovaná). Poslední upozornění vám pouze oznamuje, že jsou vypnuty alarmy.
   

První věc, kterou musíte udělat je tedy kalibrace páček a potenciometrů. Odbočím a jen zběžně vysvětlím ovládací prvky.
Tlačítka:
+ přidrženo dlouze - vstup do menu nastavení vysílače
+ - předchozí kapitola menu, předchozí hodnota
- přidrženo dlouze - vstup do menu modelů
- - další kapitola menu, další hodnota
Up přidrženo dlouze - vstup do menu statistiky
Up - posun mezi hodnotami, Přesun mezi informacemi hlavni obrazovky
Down přidrženo dlouze - vstup do menu statistiky 2
Down - posun mezi hodnotami, Přesun mezi informacemi hlavni obrazovky
Menu přidrženo dlouze - Vstup do menu nastavení vysílače nebo modelů (podle toho co bylo naposledy)
Menu - potvrzení
Esc - zpět

Do kalibrace vstoupíte nejprve dlouhým stisknutím tlačítka + následovaném krátkým stisknutí. Na displayi uvidíte kalibrační obrazovku. Po stisknutí tlačítka Menu vstoupíte do kalibrace. První krok kalibrace spočívá v nastavení páček do střední polohy, stisk menu a poté páčkami a potenciometry projet všechny meze, stisk menu a kalibrace páček a potenciometrů je hotová. Poslední hlášky se zbavíte tak, že v nastavením vysílače nastavíte volbu Alarm warning na OFF.

Tolik zatím k nastavení a práci v firmwarem er9x pro vysílač TURNIGY 9X.

Externí odkazy
Program eepe (er9x EEPROM editor)
Firmware er9x
Firmware th9x (z tohoto firmware vychází er9x)
Firmware RadioClone
ATMEGA64A (procesor použitý na vysílači)

Czech

Add new comment

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

Filtered HTML

 • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
 • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <img>
 • Lines and paragraphs break automatically.

Plain text

 • No HTML tags allowed.
 • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
 • Lines and paragraphs break automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.